WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO WYDZIERŻAWIENIA

GKI/GN.6845.16.2013     

Wójt Gminy Ryjewo
na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia .

Więcej:

  

Copyright © 2013. All Rights Reserved.