Ogłoszenie o odwołaniu pogotowia przeciwpowodziowego

                                                               Ryjewo, dnia 24.04.2013 r.

 Ogłoszenie

Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Dz. U.  Nr 142 z 2001r. poz. 1591z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 24 kwietnia 2013 r. od godz. 12 Wójt Gminy Ryjewo odwołuję pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo.

                                     

                                                                                                                                                                                                                           

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.