BADANIE STRUKTURY GOSPODARSTW ROLNYCH

Urząd Statystyczny w Gdańsku informuje, iż w dniach od 1 czerwca do 29 lipca 2016 r. na terenie całego kraju, w wylosowanych gospodarstwach rolnych osób fizycznych,  zostaną przeprowadzone następujące rolnicze badania ankietowe:

 

- Badanie struktury gospodarstw rolnych (R-SGR)

- Badanie pogłowia bydła, owiec i drobiu  oraz produkcji zwierzęcej (R-ZW-B)

- Badanie pogłowia świń oraz produkcji żywca wieprzowego (R-ZW-S)

Pytania zawarte w badaniach będą dotyczyły m.in.: użytkowania gruntów, powierzchni zasiewów upraw rolnych i ogrodniczych, nawadniania, zwierząt gospodarskich, ciągników rolniczych, zużycia nawozów, struktury dochodów gospodarstwa domowego i aktywności ekonomicznej.

Tożsamość ankieterów będzie można sprawdzić pod numerem infolinii 222799999

Wszystkie odpowiedzi będą traktowane jako anonimowe i całkowicie poufne, a uzyskane od Państwa informacje zostaną wykorzystane wyłącznie do sporządzania zestawień zbiorczych i analiz statystycznych. Zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w trakcie badania zapewnia ustawa o statystyce publicznej (art. 10 i art. 54).

Więcej na: http://gdansk.stat.gov.pl/aktualnosci/badanie-struktury-gospodarstw-rolnych-r-sgr-01-06-29-07-2016,38,1.html

Copyright © 2013. All Rights Reserved.