OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE KONCESJI NA ŚWIADCZENIE USŁUG PRZEWOZÓW O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINNYCH PRZEWOZACH PASAŻERSKICH W TRANSPORCIE DROGOWYM NA TERENIE GMINY RYJEWO W OKRESIE OD 1 STYCZNIA 2017 ROKU

 

Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt. 1 w zw. z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. a w zw. z art. 19 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1440 z późniejszymi zmianami):

1. Nazwa i adres właściwego organizatora publicznego transportu zbiorowego:

 Gmina Ryjewo, ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo.

2. Określenie przewidywanego trybu udzielenia zamówienia:

    Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt. 2. ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) organizator dokona wyboru operatora poprzez udzielenie koncesji na usługi w trybie ustawy z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na roboty budowlane lub usługi (tj. Dz. U. Z 2015 roku, poz. 113).

3. Określenie rodzaju transportu:

Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.

4. Określenie sieci komunikacyjnej, na której będą realizowane przewozy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie gminnych przewozów pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym na liniach komunikacyjnych obejmujących teren Gminy Ryjewo, dla którego Gmina Ryjewo jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego. 

5. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:

1 grudnia 2016 roku.

6. Uwagi dotyczące możliwych zmian w ogłoszeniu:

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 roku o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1440 z późniejszymi zmianami) organizator zastrzega możliwość zmian powyższych informacji.

7.Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

- Biuletyn Informacji Publicznej,

- tablica informacyjna w budynku Urzędu Gminy Ryjewo

- strona internetowa organizatora (www.ryjewo.pl)

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.