KONKURS „PIĘKNA WIEŚ POMORSKA 2013”

Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Zapraszamy chętnych do udziału w kolejnej edycji konkursu organizowanego w trzech etapach : gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Aby wziąć udział w konkursie należy wypełnić i złożyć deklarację w Urzędzie Gminy w Ryjewie pokój nr 15 do dnia 15 maja 2013 r. Powołana przez Wójta komisja dokona oceny wsi i zagród zgłoszonych do konkursu w terminie do dnia 15 czerwca b.r.

Laureaci pierwszego miejsca zgłoszeni zostaną do kolejnego etapu konkursu organizowanego przez powiat.

Szczegóły w załączniku...

Copyright © 2013. All Rights Reserved.