PLAN ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO DLA GMINY RYJEWO NA LATA 2016-2026

OGŁOSZENIE Wójta Gminy Ryjewo z dnia 1 kwietnia 2016 roku o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu „Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Ryjewo na lata 2016-2026”.

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (jednolity tekst: Dz. U. z 2015 r., poz. 1440 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Ryjewo na lata 2016-2026 w dniach od  1 kwietnia 2016 roku  do 22 kwietnia 2016 roku.

 

PLAN

FORMULARZ 

 

Projekt dokumentu, a także formularz konsultacji dostępne są:

  • -w Urzędzie Gminy w Ryjewie ul. Lipowa 1,  82-420 Ryjewo /pokój Nr 18/ w godzinach7:30 – 15:30
  • - w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce ogłoszenia, konkursy - pod adresem http://ug.ryjewo.samorządy.pl

Zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane strony do składania opinii(uwag) lub propozycji zmian do ww. projektu. Opinie(uwagi) w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Opinie(uwagi) można składać w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia, to jest w  nieprzekraczalnym terminie do dnia  22 kwietnia 2016 r. na wypełnionym formularzu konsultacji:

- osobiście do Urzędu Gminy w Ryjewie ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo , /sekretariat/

- drogą elektroniczną na następujący adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.   wpisując w tytule wiadomości „Konsultacje społeczne w zakresie planu transportowego”;

  • - drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy w  Ryjewie ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo (decyduje data wpływu do Urzędu)
  • - faksem na nr 55 277 4321

Przesłane/złożone w terminie, podpisane i zaopatrzone w adres opinie zostaną przeanalizowane i w przypadku uznania ich za zasadne, uwzględnione w projekcie dokumentu. Organem właściwym do ich rozpatrzenia jest Wójt Gminy Ryjewo.

                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.