KONSULTACJE SPOŁECZNE PROJEKTÓW UCHWAŁ

 

Ogłoszenie Wójta Gminy RYJEWO Z DNIA 4 LUTEGO 2016 R. W SPRAWIE KONSULTACJI SPOŁECZNYCH.

 Na podstawie uchwały Nr XLVII/325/10 Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r., w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji Wójt Gminy Ryjewo  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

I. PRZEDMIOT  KONSULTACJI 

Przedmiotem konsultacji są projekty  uchwał: 

- uchwała w sprawie określenia kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych  szkół podstawowych dla której organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranej szkoły podstawowej, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium,

- uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy gimnazjum, oraz gimnazjum z oddziałami sportowymi dla którego organem prowadzącym jest Gmina Ryjewo dla kandydatów zamieszkałych poza obwodem wybranego gimnazjum, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełniania kryteriów oraz przyznania liczby punktów każdemu kryterium.

II. TERMIN  ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA  KONSULTACJI 

Termin rozpoczęcia konsultacji: 4 lutego 2016 r.

Termin zakończenia konsultacji: 11 lutego  2016 r. 

III. FORMA  KONSULTACJI 

Konsultacje będą przeprowadzone w formie umieszczenia projektu aktu prawa miejscowego i formularza do konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ryjewo. 

IV. MIEJSCE  KONSULTACJI 

Wypełnione formularze konsultacji należy przesłać w określonym terminie do Urzędu Gminy Ryjewo  (Sekretariat I piętro pokój 11) ul. Lipowa 1, 82-420 Ryjewo  pocztą,  lub mailem na adres:  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

V. KOMÓRKA  ODPOWIEDZIALNA 

Komórką odpowiedzialną do przeprowadzenia konsultacji jest: Karolina Podsiadła– inspektor ds. oświaty e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. 

 Projekt uchwały dot. Szkoły Podstawowej 

Formularz konsultacji

 Projekt uchwały dot. Gimnazjum

Formularz konsultacji

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.