NOWE TARYFY ZA WODĘ I ŚCIEKI

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, ze w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 Proponowane taryfy na rok 2016 zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr XII/68/15 z dnia 26 listopada 2015 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo.  

  1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody – 3,14 zł/m³ netto – 3,39 zł/m³ brutto.
  2. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od gospodarstw domowych - 5,01 zł/m 3netto – 5,41  zł/m³ brutto.
  3. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od pozostałych dostawców   8,16 zł/m3 netto – 8,81 zł/m³ brutto
  4. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od zakładów produkcyjnych  - 12,76 zł/m³ netto 13,78 zł/m³ brutto. 
  5. Cena za 1 m³ dowożonych ścieków komunalnych z terenu Gminy Ryjewo  - 5,01 zł/m³ netto – 5,41 zł/m³ brutto.

 

 

Wójt

Sławomir Słupczyński

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.