ANKIETA - DOTYCZĄCA STRATEGII ROZWOJU GMINY RYJEWO NA LATA 2016 – 2023.

Szanowni Mieszkańcy zapraszamy do wypelnienia ankiety  dotyczącej Strategii Rozwoju Gminy Ryjewo na lata 2016 – 2023. Jeśli chcesz wskazać mocne i słabe strony gminy,  kierunki rozwoju i zadania jakie winny być realizowane w celu poprawy życia mieszkańców – to wypełnij ankietę oraz odeślij ją na adres joanna.warelich @kppt.pl do dnia 7 grudnia 2015 roku. Dziękujemy.

  ANKIETA

Copyright © 2013. All Rights Reserved.