WÓJT GMINY OGŁASZA KONSULTACJE

W oparciu o Uchwałę XLVII/325/10  Rady Gminy Ryjewo z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi  i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji  Wójt Gminy Ryjewo  ogłasza konsultacje z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Ryjewo z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie Gminy Ryjewo na rok 2016. Projekt uchwały udostępniony został w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Ryjewo www.ryjewo.pl. Konsultacje odbywają się w terminie od dnia 27 października 2015 r. do dnia 10 listopada 2015 r.  W tym terminie możliwe jest zgłaszanie wszelkich uwag i opinii dotyczących ww. programu. Uwagi oraz opinie prosimy składać w Referacie Organizacyjnym Urzędu Gminy Ryjewo (Sekretariat I piętro pokój nr 11) lub przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Projekt

 Wójt Gminy

/-/ Sławomir Słupczyński

Copyright © 2013. All Rights Reserved.