SPOTKANIE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY RYJEWO NA LATA 2016-2023

Drodzy mieszkańcy, przedsiębiorcy Gminy Ryjewo w związku z przygotowaniami do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Ryjewo na lata 2016-2023 serdecznie zapraszamy do włączenia się w jej tworzenie.

Ważne, abyście mogli zabrać głos w sprawach dla Was istotnych, dotyczących inwestycji, które powinny być zrealizowane w najbliższych latach. Zapraszamy do dyskusji o kierunkach rozwoju gminy. Wskażcie jakimi problemami powinien zająć się samorząd tak, aby Strategia stała się dokumentem wynikającym z analizy potrzeb mieszkańców gminy.

Spotkania odbędą się:

- 20.10.2015r. godz. 17:00 – Urząd Gminy Ryjewo – spotkanie z przedsiębiorcami z terenu Gminy Ryjewo,

- 21.10.2015r. godz. 17:00 – Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie, ul. Grunwaldzka 70 – spotkanie z mieszkańcami Gminy Ryjewo,

- 22.10.2015r. godz. 17:00 – Filia GOK – Świetlica Wiejska w Trzcianie – spotkanie z mieszkańcami Gminy Ryjewo.

 

Przedsiębiorcy chętni do udziału w spotkaniu proszę o kontakt z Panią Magdaleną Hercer pracownikiem Urzędu Gminy w Ryjewie pod nr tel. 55 277 42 21 wew. 30, do dnia 19-10-2015r.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.