KONSULTACJE SPOŁECZNE Z OSOBAMI STARSZYMI I 50+

W związku z pracami nad nową Lokalną Strategią Rozwoju, w dniu 01.10.2015 r o godz. 11:00 w siedzibie Fundacji "Misericordia" Górki 4, 82-500 Kwidzyn, przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne z grupami defaworyzowanymi w tym osobami niepełnosprawnymi. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.