K O M U N I K A T

Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii informuje,  że w dniach 15.09.2015 r. do 24.09.2015 r. przeprowadzone  będzie  szczepienie  lisów  dzikich  przeciw wściekliźnie  na  terenie 4 powiatów województwa pomorskiego  (kwidzyńskiego, malborskiego, nowodworskiego i sztumskiego). Szczepienie  odbędzie  się  z  samolotów  drogą  zrzutów  przynęt  ze  szczepionką  przeciw  wściekliźnie.

 W  związku  z  tym  prosimy  ludność  o:

 •    nie  wchodzenie  do  lasu  przez  3  tygodnie
 •  nie  podnoszenie  i  dotykanie  przynęt
 •  trzymanie  psów  na  uwięzi  przez  okres  3  tygodni
 •  w  przypadku  kontaktu  zwierząt  gospodarskich  z  przynętami  należy skontaktować się  z  lekarzem  weterynarii
 • w  przypadku  kontaktu  ludzi  z  przynętą  należy  zgłosić  się  do  lekarza  medycyny
 • w  przypadku  bezpośredniego  kontaktu  ze szczepionką (rany, oczy, jama  ustna, nos) miejsca te należy gruntownie przemyć wodą  i  mydłem, a nastepnie zgłosić się do lekarza medycyny

WSKAZÓWKI DLA  MIESZKAŃCÓW TERENÓW, NA KTÓRYCH ZOSTANĄ  WYŁOŻONE IMMUNOPRZYNĘTY DO ZWALCZANIA W Ś C I E K L I Z N Y  U  LISÓW 

 • Do zwalczania  wścieklizny zostaną zrzucone z samolotu przynęty,  które po przyjęciu przez lisy wytworzą immunologiczną odporność.
 • Przynęty zawierające szczepionkę przeciw wściekliźnie są  w kształcie plastrów. W środku umieszczony jest plastikowy   pojemnik zawierający  płynną szczepionkę.  Szczepionka  zawarta  w  przynęcie po przegryzieniu przez lisa wytwarza immunologiczną  odporność przeciw  wściekliźnie.
 • Przynęty, które były dotykane przez ludzi są omijane przez  lisa.
 • Prosimy nie podnosić i nie dotykać przynęt.
 • Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych  i  innych  zwierząt  wolnożyjących.
 • Dla zachowania ostrożności prosimy, przy  ewentualnych kontaktach  z przynętami, otwarte rany, oczy, jamę ustną i nos  gruntownie przemyć te miejsca wodą i mydłem. W dalszym postępowaniu zgłosić  się  do  lekarza.
 • Po wyłożeniu przynęt przez 3 tygodnie nie wolno wypuszczać psów.
 • Przynęty ze szczepionką dopuszczone są do szczepienia lisów.
 • W  wypadku kontaktów zwierząt domowych z przynętami należy  się  skontaktować z lekarzem weterynarii.

 

PROSIMY O POMOC I DZIĘKUJEMY W SKUTECZNYM PRZEPROWADZENIU AKCJI Z W A L C Z A N I A   W Ś C I E K L I Z N Y

 Pomorski

Wojewódzki  Lekarz  Weterynarii

 

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.