Ogłoszenie

Wójt Gminy Ryjewo oraz Sołtys Sołectwa Barcice zapraszają mieszkańców Sołectwa Barcice na zebranie wiejskie, które odbędzie się

dnia 11 kwietnia 2013 r. (czwartek) o godz. 19.00

w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.