STYPENDIA NAUKOWE

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że uczniowie szkół średnich, zawodowych oraz studenci studiów stacjonarnych, mogą ubiegać się o przyznanie nagrody pieniężnej.

 

Warunkiem przyznania nagrody, jest osiągnięcie średniej ocen w roku szkolnym:

1)    dla ucznia liceum, technikum, szkoły zawodowej  -5,00

2)    dla ucznia ze świadectwem ukończenia szkoły -4,80

3)    dla studenta   -4,50

Do wniosku należy dołączyć:

  • podanie
  • kserokopie świadectwa, indeksu

Wnioski należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ryjewie pok. 11 do  30 września 2015 roku.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.