DNI OTWARTE - PROFIL ZAUFANY

Szanowni mieszkańcy oraz zainteresowani,
Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż w terminach podanych poniżej, odbędą się Dni Otwarte e-usług w 

Gminnym Ośrodku Kultury w Ryjewie/ Urzędzie Gminy w Ryjewie

w ramach projektu „E-liderzy Pomorza nowa jakość lokalnej administracji dla dobra mieszkańców”

dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.2.1.,


Na Dniach Otwartych można będzie:

- Założyć profil zaufany

- Uzyskać pomoc przy zakładaniu profilu zaufanego

- Uzyskać informacje na temat profilu zaufanego

Akcja Dni Otwartych ma na celu przybliżenie obsługi mieszkańców przez JST droga elektroniczną wykorzystując platformę  ePUAP.

TERMINY DNI OTWARTYCH

2-3.06.2015 Urząd Gminy w Ryjewie

5-7.06.2015 Gminny Ośrodek Kultury w Ryjewie

8-10.06.2015 Urząd Gminy w Ryjewie

 

Serdecznie zapraszamy!

w godzinach

UG Ryjewo 7.30-15.30

GOK Ryjewo 7.00-15.00

Copyright © 2013. All Rights Reserved.