----5 CZERWCA 2015 r. URZĄD GMINY BĘDZIE NIECZYNNY ----

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że  w dniu  5 czerwca 2015 r. Urząd Gminy będzie nieczynny w  zamian za dzień 15 sierpnia  2015 r., który przypada w sobotę.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy – tekst jednolity Dz. U. z 2014 poz. 1502; ost. zm. Dz. U. z 2014 r., poz. 1662 –  art. 14 i art. 130 § 2: Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.