NASTĄPIŁO OTWARCIE PLACU ZABAW

Przy Szkole Podstawowej w Ryjewie w dniu 16 kwietnia 2015r. otwarto oficjalnie powstały plac zabaw. To już druga tego typu inwestycja powstała w tym roku na terenie Gminy Ryjewo. 

 

W otwarciu udział wzięli Wójt Gminy Ryjewo Pan Sławomir Słupczyński, Przewodniczący Rady Gminy Ryjewo Pan Kazimierz Zima oraz Dyrektor Zespołu Szkół w Ryjewie Pan Andrzej Zwolak. To właśnie pod nadzorem Urzędu Gminy w Ryjewie została zrealizowana inwestycja pt. „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej
w Ryjewie”
na którą pozyskano środki w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji stare boisko (o nawierzchni asfaltowej) zyskało nowoczesną bezpieczną nawierzchnią amortyzującą upadki. Do dyspozycji dzieci wykonawca dostarczył m.in. zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, karuzelę krzyżową, bujaki oraz kosz do gry w koszykówkę, a także elementy małej architektury (ławki, kosz na śmieci).

Nowo powstały plac zabaw ze względów bezpieczeństwa został ogrodzony panelami systemowymi.

 

Poprzez realizację niniejszego zadania beneficjent chce umożliwić zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz poprawić jakość życia na terenie wiejskim poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie – zadanie dofinansowane jest w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013.

Całkowity koszt operacji: 117.588,00zł

Dofinansowanie UE: 71.700,00zł (75%)

Wkład własny: 45.888,00zł

Copyright © 2013. All Rights Reserved.