POWSTAJE PLAC ZABAW W RYJEWIE

Gmina Ryjewo w dn. 24 marca 2015r. podpisała umowę z firmą DAR-POL – Dariusz Cieślak na wykonanie zadania „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie”.

 

W ramach podpisanej umowy w terminie do 8 maja 2015r. powstanie plac zabaw wyposażony w m.in. następujące elementy: zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, karuzelę krzyżową, bujaki, kosz do gry w koszykówkę. Projekt obejmuje również elementy małej architektury oraz nawierzchnię syntetyczną, która będzie bezpieczna dla użytkowników.

            Aktualnie wykonawca przystępuje do realizacji inwestycji.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest umową nr 00412-6922-UM1100489/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Poprzez realizację niniejszego zadania beneficjent chce umożliwić zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz poprawić jakość życia na terenie wiejskim poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie.

          

Copyright © 2013. All Rights Reserved.