USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST EDYCJA 2015

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się o udział w konkursie „USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO (EDYCJA 2015)”.

W oparciu o zebrane zgłoszenia od właścicieli nieruchomości o chęci udziału w konkursie Urząd Gminy Ryjewo przygotuje wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku o udzielenie dotacji na realizację w 2015 roku inwestycji związanych z:

  • Demontażem, zbieraniem, transportem, zabezpieczeniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest;
  • Transportu, zabezpieczaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest, zdemontowanych lub porzuconych przed rokiem 2015 i znajdujących się w miejscach do tego nieprzeznaczonych (np. posesje, dzikie wysypiska).

Zgodnie z regulaminem konkursu ogłoszonego przez Fundusz, wysokość dotacji może wynieść do 85% kosztów kwalifikowanych:

  •  nie więcej niż 800,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest w przypadku inwestycji łącznie: zbieranie,  demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów
  •  lub nie więcej niż 400,00 zł/Mg odpadów zawierających azbest jeżeli na zadanie składają się wyłącznie transport i unieszkodliwianie odpadów z terenu wnioskodawcy.

O zakwalifikowaniu zadań do realizacji Wnioskodawcy zostaną powiadomieni pisemnie.

Właściciele zainteresowani dotacją muszą przedłożyć do Urzędu Gminy Ryjewo  DO 8 KWIETNIAnastępujące dokumenty:

Wymagane formularze pobrać można w Urzędzie Gminy Ryjewo, w pokoju nr 17 na II piętrze oraz ze strony internetowej www.ryjewo.plWszelkie informacje oraz pomoc w wypełnieniu powyższych formularzy uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy Ryjewo Panią Mileną Gabryś w pokoju nr 17 na II piętrze lub pod nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.