Informacja

MIESZKAŃCU RYJEWA I JAŁOWCA DO 20 MARCA MASZ OSTATNIĄ SZANSĘ NA ZŁOŻENIE WNIOSKU O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ

INFORMACJA

URZĄD GMINY W RYJEWIE INFORMUJE, ŻE DO DNIA 20.03.2013 R. ISTNIEJE JESZCZE MOŻLIWOŚĆ SKŁADANIA WNIOSKÓW O PRZYŁĄCZENIE DO SIECI GAZOWEJ, KTÓREJ REALIZACJA PLANOWANA JEST W LATACH 2014 – 2015. DATA 20 MARCA JEST TERMINEM OSTATECZNYM. WNIOSKI ZŁOŻONE PO TYM TERMINIE NIE BĘDĄ UJĘTE DO REALIZACJI PLANOWANEJ INWESTYCJI. WNIOSKI NALEŻY SKŁADAĆ W POKOJU NR 22 II PIĘTRO.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.