OSTATNIE PRACE NA WODOCIĄGU

Aktualnie trwa realizacja rzeczowa inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

Całość realizacji zadania wykonywana jest przez Spółkę Jawną ELWOT – Karolina Rychlik  i wspólnicy wyłonioną w drodze przetargu nieograniczonego. Obecnie wykonano już znaczną część zadania tj. ułożono sieć wraz z przyłączami oraz wybudowano hydrofornie podnoszące ciśnienie. W tej chwili trwają prace uzbrajania hydroforni i znakowania pionowego na sieci.

W najbliższym tygodniu planowane jest rozpoczęcie prac odbiorowych inwestycji.

Realizacja inwestycji jest możliwa poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w ramach umowy nr 00228-6921-UM1100255/14 z dn. 25 – 08- 2014r.

Celem niniejszej operacji jest poprawa warunków życia mieszkańców wsi Borowy Młyn i Pułkowice poprzez budowę wodociągu wraz z przyłączami oraz budową dwóch zestawów hydroforowych, co wpłynie na poprawę warunków prowadzenia działalności rolniczej i gospodarczej. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.