POWSTANIE PLAC ZABAW W RYJEWIE

Wójt Gminy Ryjewo informuje, iż Gmina Ryjewo pozyskała środki na realizację operacji „Budowa ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie”. Podpisanie umowy nastąpiło jeszcze w grudniu minionego roku.

 

Plac zabaw zostanie wyposażony w następujące elementy: zestaw zabawowy, huśtawkę wahadłową, karuzelę krzyżową, bujaki, kosz do gry w koszykówkę. Projekt obejmuje również elementy małej architektury oraz nawierzchnię syntetyczną.

Przedsięwzięcie dofinansowane jest umową nr 00412-6922-UM1100489/14 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013. Poprzez realizację niniejszego zadania beneficjent chce umożliwić zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców w zakresie sportu i rekreacji oraz poprawić jakość życia na terenie wiejskim poprzez budowę ogólnodostępnego placu zabaw przy szkole podstawowej w Ryjewie. 


Copyright © 2013. All Rights Reserved.