POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

POWSTANIE PLAC ZABAW W JAŁOWCU

Rada Sołecka wsi Jałowiec i Gmina Ryjewo mają szansę jeszcze w grudniu 2014r. na posadowienie niewielkiego placu zabaw w Jałowcu. Niedogodny grudniowy termin wynika z procedur projektowych.

Plac zabaw zostanie wyposażony m.in. następujące elementy małej architektury: huśtawki, karuzelę, sprężynowce, zjazd linowy, zestaw zabawowy, ławki. Dodatkowo wykonane zostanie oświetlenie w postaci odnawialnego źródła energii (lampa solarna).

Mamy jednak nadzieję, że plac zabaw będzie dobrze służył dzieciom.

Przedsięwzięcie powstaje w ramach zadania: „Budowa terenu rekreacyjnego
z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”
na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007-2013. Wielkość dofinansowania wynosi 24.935,73 zł.

Celem projektu jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków społeczno-kulturalnych miejscowości Jałowiec wraz z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz wykorzystaniem lokalnych zasobów.

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.