POWSTAŁ PLAC ZABAW W JAŁOWCU

W dniu 19-12-2014r. nastąpiło zakończenie prac w ramach projektu pt. „Budowa terenu rekreacyjnego z placem zabaw w miejscowości Jałowiec z wykorzystaniem energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, zaś uroczyste otwarcie miało miejsce 31-01-2015r.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi.

            Celem projektu jest wykorzystanie energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w celu poprawienia warunków społeczno-kulturalnych miejscowości Jałowiec wraz z zachowaniem dziedzictwa przyrodniczego oraz wykorzystaniem lokalnych zasobów.

W ramach zadania plac zabaw został wyposażony m.in. następujące elementy małej architektury: huśtawki, karuzelę, sprężynowce, zjazd linowy, zestaw zabawowy, ławki. Dodatkowo wykonano oświetlenie w postaci odnawialnego źródła energii (lampa solarna).           

Copyright © 2013. All Rights Reserved.