ZEBRANIA WIEJSKIE WYBORCZE

W związku z upływem 4 – letniej kadencji sołtysów i rad sołeckich Wójt Gminy Ryjewo zwołuje zebrania wiejskie wyborcze na trenie Gminy Ryjewo w celu dokonania wyboru Sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach Gminy Ryjewo na kadencję 2015-2018. 

 

Lp.

Sołectwo

Data

Godzina

Miejsce

1

BENOWO

19.01.2015r.

18.00

18.15  II termin

ZAUŁEK BENOWO

2

PUŁKOWICE

20.01.2015 r.

18.00

18.15  II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

3

JARZĘBINA

21.01.2015 r.

17.00

17.15  II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

4

RUDNIKI

22.01.2015 r.

11.00

11.15  II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

5

JAŁOWIEC

22.01.2015 r.

18.00

18.15  II termin

U  PANA  SOŁTYSA

6

WATKOWICE

23.01.2015 r.

18.00

18.15  II termin

SZKOŁA PODSTAWOWA

W  STRASZEWIE

7

BARCICE

26.01.2015 r.

19.00

19.15  II termin

SPECJALNY OŚRODEK SZKOLNO - WYCHOWAWCZY

8

BOROWY MŁYN

27.01.2015 r.

18.30

18.45  II termin

AGAPE

9

RYJEWO

28.01.2015 r.

18.00

18.15  II termin

GMINNY OŚRODEK KULTURY  W  RYJEWIE

10

TRZCIANO

29.01.2015 r.

18.00

18.15  II termin

ŚWIETLICA WIEJSKA

11

MĄTOWSKIE PASTWISKA

30.01.2015r.

10.00

10.15  II termin

SKR

12

STRASZEWO

03.02.2015 r.

18.00

18.15  II termin

SZKOŁA PODSTAWOWA

W STRASZEWIE

Copyright © 2013. All Rights Reserved.