STAWKI ZA DOSTAWĘ WODY I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW NA 2015 ROK

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

 

Proponowane taryfy na rok 2015 zostały zatwierdzone Uchwałą Rady Gminy Nr II/9/14 z dnia 05 grudnia 2014 roku w sprawie zatwierdzenia taryfy za wodę oraz taryfy za odprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Gminy Ryjewo. 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.