INFORMACJA O DOFINANSOWANIU PUBLIKACJI

Wójt Gminy Ryjewo informuje, że Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację zadania: „Publikacja – walory przyrodnicze i kulturowe Gminy Ryjewo” na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na podstawie umowy nr 01615-6930-UM1143545/14  z dn. 19 – 08 – 2014r. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.