INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W RYJEWIE

Gminna Komisja Wyborcza w Ryjewie informuje o przyznaniu numerów dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

W wyniku przeprowadzonego losowania przyznaje się następujące numery listom kandydatów komitetów wyborczych, o których mowa w art. 410 § 7  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy  w wyborach do Rady Gminy Ryjewo zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.:

 12- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW OBYWATELSKIE POROZUMIENIE    SAMORZĄDOWE 

 13 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RYJEWSKIE FORUM OBYWATELSKIE

 14 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW KAROLA GUTOWSKIEGO

 15- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ŁUKASZA PŁOSZAJ

 16- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW TOMASZA CHOJNACKIEGO

 17- KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RODŁO

 18 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW ROMANA SZAFLIKA

 19 - KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW RADOSŁAWA MARTYKI

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.