ZAPYTANIE OFERTOWE KPPT

KPPT Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na przeprowadzenie kursu ,,Kwalifikacja wstępna przyśpieszona w ramach kat.C” w ramach projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia”.

Zapytanie ofertowe

Załączniki do zapytania ofertowego:

załącznik do oferty nr 1 - Formularz ofertowy

załącznik do oferty nr 2 – Aktualny dokument rejestrowy

załącznik do oferty 3 - Oświadczenie o posiadaniu uprawnień

załącznik do oferty 4 - Oświadczenie o posiadaniu doświadczenia

załącznik do oferty 5 - Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych

załącznik do oferty 6- Oświadczenie o posiadaniu niezbędnych zasobów osobowo- technicznych

                                  

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.