Wartość ogólna realizowanego projektu to kwota 512 734,00 ,w tym dofinansowanie 435 823,90 w tym wkład własny 76 910,10 złote.

Logo_PO_KL_k

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społeczne