BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ

W dniu 25 sierpnia 2014r. Marszałek Województwa Pomorskiego podpisał umowy na dofinansowanie 33 inwestycji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. W imieniu Gminy Ryjewo umowę podpisali Zastępca Wójta Sławomir Słupczyński i Skarbnik Małgorzata Zdunek. 

 Gmina Ryjewo realizować będzie inwestycję pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”. Dofinansowanie pochodzi w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w ramach umowy nr 00228-6921-UM1100255/14 z dn. 25 – 08- 2014r. 


 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.