INFORMACJA O UZYSKANIU DOFINANSOWANIA NA WODOCIĄG

Wójt Gminy Ryjewo, informuje iż Gmina Ryjewo uzyskała dofinansowanie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie miejscowości Borowy Młyn i Pułkowice wraz z budową zestawu hydroforowego we wsi Borowy Młyn i Watkowice Małe”.

Dofinansowanie pochodzi w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w ramach umowy nr 00228-6921-UM1100255/14 z dn. 25 – 08- 2014r

Copyright © 2013. All Rights Reserved.