PRZETARGI - 2014

Wójt Gminy Ryjewo działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2010 roku Nr 102, poz. 651) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108, 2004 roku/ ogłasza:

- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej  położonej w miejscowości Trzciano

- II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości wyszczególnionej poniżej  położonej w miejscowości Ryjewo

Copyright © 2013. All Rights Reserved.