USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Gmina Ryjewo informuje, że realizacja zadania pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2014” jest dotowana na podstawie umowy nr WFOŚ/D/III-76.E/198/2014/AZBEST-2014 zawartej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

Ponadto informuje się mieszkańców, że samodzielne podejmowanie prac związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest jest szkodliwe dla zdrowia.Azbest jest zaliczany do dziesięciu najgroźniejszych zanieczyszczeń na ziemi. Jego niewidoczne gołym okiem włókna wdycha się z powietrzem do płuc, gdzie zostają już na zawsze, a ich szkodliwe działanie może ujawnić się dopiero po wielu latach. Azbest może wywoływać choroby układu oddechowego, nowotwory złośliwe – międzybłoniaki, raka płuca i inne poważne zmiany w płucach.


Copyright © 2013. All Rights Reserved.