INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI PROJEKTU „MŁODZIEŻOWA AKADEMIA ZATRUDNIENIA”

W ramach Projektu „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia” obecnie Beneficjent Projektu Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny skierował na staże zawodowe 28 uczestników projektu z terenu Gminy Ryjewo.

Staże trwają 4 miesiące na każdego uczestnika w wymiarze 120 godzin miesięcznie. Kwidzyński Park Przemysłowo- Technologiczny podpisał w tym celu umowy z Pracodawcami chętnymi do przyjęcia stażystów. Pracodawcy to głównie firmy handlowo- usługowe, placówki opiekuńcze oraz jednostki samorządowe z terenu powiatu kwidzyńskiego oraz powiatu sztumskiego. Wszyscy uczestnicy w ramach odbywanego stażu otrzymują stypendium stażowe. Dzięki stażom uczestnicy projektu nabędą niezbędnego doświadczenia zawodowego, które znacząco wpłynie na zwiększenie ich zdolności do podjęcia pracy.

 

 Projekt „Młodzieżowa Akademia Zatrudnienia ”jest  współfinansowany ze środków  Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.