OBCHODY 95 -LECIA OSP TRZCIANO

31 maja 2014 roku w Gminie Ryjewo obchodzono 95 lecie OSP w  Trzcianie. Uroczystość rozpoczęto koncentracją strażaków z jednostek gminnych przy budynku OSP Trzciano.  Następnie wraz z orkiestra dętą odbył się uroczysty przemarsz na boisko sportowe na którym ksiądz proboszcz Piotr Kliczkowski odprawił uroczystą mszę świętą.

 Po mszy organizatorzy przedstawili historię jednostki. Według prowadzonego udokumentowania historia OSP Trzciano sięga 1919 roku jednak z ustnych przekazów wynika, że jednostka istniała  znacznie wcześniej. 

Obecny Zarząd OSP Trzciano tworzą: Józef Szefler – Prezes, Adam Brunow – Naczelnik, Waldemar Brzuskiewicz – Sekretarz, Paweł Furman – Skarbnik, Artur Kantorski – Gospodarz, Marcin Szefler – Członek.

Komisja Rewizyjna OSP to: Hubert Mruczkowski – Przewodniczący, Radosław Tamski – Sekretarz, Jacek Neumann – Członek.

W roku 2014 OSP Trzciano liczyło 32 członków oprócz wyżej wymienionych są to również Jerzy Paradowski, Gerard Mruczkowski, Andrzej Brunow, Kazimierz Sikorowski, Tomasz Przybylski, Jerzy Kordalski, Roman Kamiński, Krzysztof Kordalski, Dariusz Szefler, Krzysztof Szefler, Ryszard Szefler, Jan Paradowski, Piotr Grenc, Mariusz Tamski, Marek Czarnecki, Paweł Przybylski, Edwin Deller, Piotr Kózka, Jan Konopatzki, Małgorzata Gójska, Sylwester Tamski, Jan Brunow, Daniel Brunow.

Po okolicznościowym odczycie nastąpiły wystąpienia zaproszonych gości z Panem Starostą Jerzym Godzikiem i Wójtem Józefem Gutowskim na czele. Po życzeniach i prezentach nadszedł czas na wręczenie odznaczeń i podziękowań. Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego nadało Dh Pawłowi Furmanowi – Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa, Dh Radosławowi Tamskiemu  oraz Dh Sławomirowi Słupczyńskiemu Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa a Dh Marcinowi Szefler i Dh Mariuszowi Tamskiemu Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa.

Prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego nadało Dh Jerzemu Paradowskiemu, Dh Krzysztofowi Kordalskiemu, Dh Dariuszowi Szefler i Dh Sylwestrowi Tamskiemu odznakę Strażak Wzorowy.

Statuetkę Strażaka Roku Gminy Ryjewo za rok 2013 otrzymał Pan Paweł Furman. Po raz pierwszy nadano też tytuł kierowca Roku 2013, którym został Dh Józef Szefler a Strażakiem Rolnikiem został Dh Jerzy Paradowski.  Po odznaczeniach i nagrodach przyszedł czas na sprawdzenie się jednostek z terenu Gminy Ryjewo w zawodach gminnych drużyn pożarniczych. Po bardzo zawziętych zmaganiach I miejsce w zawodach pożarniczo – sportowych dla seniorów zdobyła OSP Trzciano i puchar przechodni – statuetka Świętego Floriana przez rok zostaje u gospodarzy. II miejsce zajęło OSP Benowo, III miejsce OSP Straszewo, IV miejsce OSP Ryjewo.

W zawodach młodzieżowych drużyn pożarniczych chłopców w wieku 12-15 lat I miejsce zajęła drużyna OSP Ryjewo, II miejsce zajęła drużyna OSP Trzciano, III  miejsce zajęła drużyna OSP Straszewo.

Po wręczeniu nagród wystąpił zespół ludowy, a później uczestnicy obchodów wzięli udział w zabawie strażackiej. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.