ODWOŁANIE POGOTOWIA PRZECIWPOWODZIOWEGO

Działając na podstawie art. 31a ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (Tekst jednolity : Dz. U. z 2013 r., poz.594 z późn. zm.) w związku ze spadkiem poziomu wód rzeki Wisły poniżej poziomu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Korzeniewo z dniem 27 maja 2014 r. od godz. 9.00 Wójt Gminy Ryjewo odwołuje pogotowie przeciwpowodziowe dla terenów zagrożonych w Gminie Ryjewo. 

 Ryjewo, dnia 27.05.2014 r.                               

                                                                                    WÓJT

JÓZEF GUTOWSKI

Copyright © 2013. All Rights Reserved.