UWAGA WŁAŚCICIELE PSÓW !!!

Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców, a zwłaszcza dzieci przypomina się, iż właściciel psa zobowiązany jest do opieki nad zwierzęciem i dopilnowania aby pies nie wydostał się poza granicę posesji. 

Zgodnie z art. 77 Kodeksu Wykroczeń kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia podlega karze grzywny do 250 zł albo karze nagany.

Copyright © 2013. All Rights Reserved.