XXXIV SESJA RADY GMINY RYJEWO

W imieniu własnym oraz Rady Gminy Ryjewo zapraszam na obrady XXXIV sesji Rady Gminy Ryjewo, które odbędą się dnia 25 marca 2014  roku (wtorek) o godzinie 15.00 w sali Gminnego Ośrodka Kultury w Ryjewie (ul. Grunwaldzka 70). Proponowany porządek obrad:

 

 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Ustalenie i przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniej XXXIII sesji Rady Gminy Ryjewo.
 4. Przedstawienie informacji z działalności Powiślańskiej Lokalnej Grupy Działania w 2013 roku. Plany na rok 2014.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia na obszarze Gminy Ryjewo odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie (w drodze kolejnych umów dzierżawy po umowach zawartych przez strony na czas oznaczony do 3 lat których przedmiotem była ta sama nieruchomość) nieruchomości niezabudowanych stanowiących mienie komunalne na okres 3 lat.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w treści Uchwały Nr XIII/89/11 Rady Gminy Ryjewo z dnia 27 grudnia 2011 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Bibliotece Publicznej w Ryjewie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/205/13 Rady Gminy Ryjewo z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2014.
 9. Informacja Wójta z działalności w okresie między sesjami.
 10. Interpelacje i zapytania radnych.
 11. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 12. Wolne wnioski i informacje.
 13. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

Kazimierz Zima

Copyright © 2013. All Rights Reserved.