INFORMACJA - SCALENIE GRUNTÓW W BARCICACH

Starosta Kwidzyński  na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 26 marca 1982 r. o scalaniu i wymianie gruntów (tj. Dz. U. z 2003 r. nr 178, poz. 1749 z późn. zm.) zawiadamia, że w dniu 26 lutego 2014 r. w godzinach 8.30 – 11.30 w Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Barcicach będzie wyłożony rejestr szacunku gruntów w celu indywidualnego zapoznania uczestników scalenia. 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.