DZIERŻAWA LUTY - 2014

Wójt Gminy Ryjewo na podstawie art. 35 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Jednolity tekst Dz. U. Z 2010r., Nr 102 poz. 651 z późniejszymi zmianami) podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości  przeznaczonych do wydzierżawienia:

 Wykaz dzierżaw:

Copyright © 2013. All Rights Reserved.