Uwaga Mieszkańcy – zmiana taryf za wodę i ścieki

Na podstawie art. 24 ust. 9 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków(Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 z późn. zm.) Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców Gminy Ryjewo, że od 1 stycznia 2014 roku obowiązywać będą nowe stawki za dostawę wody i odprowadzanie ścieków.

Taryfy na rok 2014 zostały zatwierdzone przez Wójta Gminy Ryjewo dnia 24 grudnia 2013 roku. Wysokość cen za dostarczaną wodę i odprowadzone ścieki będą wynosiły:

  1. Cena za 1 m³ dostarczonej wody – 3,14 zł/m³ netto.
  2. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od gospodarstw domowych – 4,19 zł/m³ netto.
  3. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od pozostałych dostawców  - 6,82 zł/m³ netto.
  4. Cena za 1 m³ odprowadzonych ścieków komunalnych od zakładów produkcyjnych  - 10,66 zł/m³ netto.
  5. Cena za 1 m³ dowożonych ścieków komunalnych z terenu Gminy Ryjewo  - 3,71 zł/m³ netto.

 

Z poważaniem

Wójt Gminy Ryjewo

Copyright © 2013. All Rights Reserved.