- INFORMACJA DLA MIESZKAŃCÓW -

SZANOWNI MIESZKAŃCY,

Przypomina się o obowiązku umieszczania w widocznym miejscu numeru domu na budynkach mieszkalnych. Czytelne numery na budynkach ułatwiają interwencję służbom porządkowym i ratunkowym oraz pracę firmie odbierającej odpady komunalne.

WÓJT GMINY RYJEWO

Copyright © 2013. All Rights Reserved.