Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo

Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo W ramach realizowanego zadania „Termomodernizacja 4 obiektów użyteczności publicznej w Gminie Ryjewo”  wykonano kompleksową i głęboką modernizację energetyczną – 4 obiektów użyteczności publicznej:
- Gminnego Ośrodka Kultury i Ochotniczej Straży Pożarnej w Ryjewie,
- Urzędu Gminy w Ryjewie,
- Zespołu Szkół w Ryjewie,
- Szkoły Podstawowej w Straszewie.

W poszczególnych budynkach w ramach termomodernizacji wykonano:

Budynek  GOK i OSP w Ryjewie
⦁    Zmiana źródła zasilania c.o. - montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny) z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Wymiana grzejników typu favier na grzejniki płytowe wyposażone w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe).  Montaż zaworów termostatycznych na istniejących grzejnikach stalowych. Montaż regulacji godzinowo - dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
⦁    Wymiana okien drewnianych
⦁    Docieplenie nieocieplonej części stropodachu. Wymiana pokrycia dachowego
⦁    Docieplenie ścian zewnętrznych. Docieplenie podcieni
⦁    Wymiana drzwi starego typu
Wykonawca - Spółdzielnia Produkcyjno-Usługowa „Rodło”  Kwidzyn.   

 

Budynek Urzędu Gminy w Ryjewie
⦁    Zmiana źródła zasilania c.o. - montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny)
z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Wymiana instalacji c.o.
- montaż grzejników płytowych z urządzeniami do regulacji miejscowej (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe). Montaż regulacji godzinowo- dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
⦁    Docieplenie ścian zewnętrznych nadziemnych. Docieplenie ścian przy gruncie.
⦁    Docieplenie podłogi nieogrzewanego poddasza.
⦁    Wymiana drzwi zewnętrznych.
Wykonawca - Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.

 

Budynek Zespołu Szkół w Ryjewie
⦁    Docieplenie stropodachu
⦁    Wymiana okien starego typu
⦁    Wymiana drzwi starego typu
Wykonawca - Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.


Budynek Szkoły Podstawowej w Straszewie
⦁    Zmiana źródła zasilania c.o. - montaż kotłowni na biomasę (pelet drzewny)
z podajnikiem automatycznym. Budowa zasobnika opału. Montaż instalacji c.o. Na bazie grzejników płytowych wyposażonych w urządzenia do miejscowej regulacji temperatury (zawory termostatyczne lub regulatory strefowe). Montaż regulacji godzinowo - dobowej. Pełna automatyka obiegów grzewczych. Regulacja. Centralny monitoring zużycia energii cieplnej.
⦁    Docieplenie ścian zewnętrznych. Konieczne wykonanie pionowej izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych.
⦁    Docieplenie stropodachu
⦁    Wymiana drzwi stalowych
⦁    Wymiana zasobnika c.w.u. Zmiana źródła zasilania zasobnika c.w.u. w okresie grzewczym na kocioł opalany biomasą.
Wykonawca - Zakład Ogólnobudowlany Władysław Markowicz.

 

Zagadnienia finansowe
Wartość inwestycji –   1.785.260,02 zł. (jeden milion siedemset osiemdziesiąt pięć tysięcy  - dwieście sześćdziesiąt złotych 02/100).
Projekt jest dofinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020
Koszt kwalifikowany zadania w RPO     1.660.996,93 zł.
Koszt kwalifikowany zadania w WFOŚ    1.439.187,00 zł.


Uzyskane dofinansowania :    1.411.847,39 – środki  RPO WP  
                                              180.000,00 - środki pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku
Środki własne Gminy:    193.412,63
        
Termin realizacji – styczeń 2017 do czerwiec 2018 roku
Inwestycja jest objęta dofinansowaniem ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w ramach udzielonej pożyczki w wysokości 180.000,00 zł


 https://wfos.gdansk.pl/