Czyste powietrze Pomorza charakterystyka

 

 

 

 

CHARAKTERYSTYKA ZADANIA

W ramach zadania „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2017” zostaną wykonane zadania polegające na modernizacji źródeł ciepła:

  • 7 budynków, w których planuje się likwidację kotłów opalanych węglem i zastąpienie ich kotłami opalanymi biomasą;

Planowany efekt ekologiczny to redukcja emisji zanieczyszczeń do:

•        pyły ogólne – 0,641 Mg/rok (stan obecny – 0,700 Mg/rok)

•        SO2 – 0,332 Mg/rok (stan obecny – 0,336 Mg/rok)

•        CO – 1,417 Mg/rok (stan obecny – 1,575 Mg/rok)

•        CO2 – 67,168 Mg/rok (stan obecny – 67,168 Mg/rok)

•        emisja równoważna – 2,885 Mg/rok