Rozliczenie

 

 

 

 

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie do zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Ryjewo w ramach konkursu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą „Czyste Powietrze Pomorza” – edycja 2016 na realizację zadania pn. „Czyste powietrze Pomorza – Gmina Ryjewo – edycja 2016”.

  • Rzeczywisty koszt kwalifikowalny zadania wyniósł 226 146,72 zł
  • Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku w kwocie 51 320,00 zł co stanowi 22,75 % kosztów kwalifikowalnych
  • Dotacja z budżetu Gminy w kwocie 11 884,12 zł co stanowi 5,26% kosztów kwalifikowalnych