Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

Wójt Gminy Ryjewo informuje mieszkańców, iż Gmina Ryjewo starać się będzie o udział w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą
„Czyste powietrze Pomorza”

 

 

 

 

 

 

 

Czyste powietrze Pomorza (edycja 2017)

 

 

DOFINANSOWANIE DOTYCZY:

 

  • likwidacji kotłów opalanych węglem lub koksem i zastąpieniu ich:

 

        kotłami opalanymi gazem lub olejem opałowym,

 

        źródłami ciepła wykorzystującymi odnawialne źródła energii (pompy ciepła, kotły opalane biomasą),

 

  • źródeł ciepła zasilających budynki:

 

        jednorodzinne, stanowiące własność osób fizycznych,

 

        wielorodzinne, w których funkcjonują wspólnoty mieszkaniowe,

 

        wielorodzinne, stanowiące własność JST

 

Do konkursu mogą być zgłoszone zadania nie rozpoczęte !!!

 

Dotacją nie może zostać objęta nieruchomość lub jej część wykorzystywana do prowadzenia działalności gospodarczej !!!

 

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA - OK 40%

 

KOSZTÓW KWALIFIKOWALNYCH – zakup (łącznie z technicznym doborem urządzeń i oprzyrządowaniem oraz wykonaniem instalacji wewnętrznej c.o. i c.w.u.) oraz montaż systemu grzewczego.

 

(wysokość dofinansowania może ulec zmianie)

 

Chętni do wzięcia udziału w konkursie, proszeni są o zapoznanie się z Regulaminem konkursu „Czyste Powietrze Gminy Ryjewo” (edycja 2017)

 

Termin składania wniosków: do 05.05.2017r.

 

Miejsce składania wniosków: Urząd Gminy w Ryjewie, pok. nr 17

 

Wszelkie informacje uzyskać można kontaktując się z pracownikiem Urzędu Gminy
w Ryjewie z Panią Magdaleną Gabryś, pok. nr 17, nr tel.: 55 277 42 21 wew. 30.

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

WNIOSEK- projekt

Załącznik Nr 1- regulamin- projekt