USUWANIE AZBESTU - EDYCJA 2015

Gmina Ryjewo otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na realizację zadania pn. ,,Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Ryjewo – edycja 2015”. Na powyższe zadanie uzyskano dotację udzieloną przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z udziałem środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dofinansowanie realizowane jest na podstawie Programu Priorytetowego NFOŚiGW pn. Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne.

 

Wczytuję ...

PLIK