OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY RYJEWO

Wójt Gminy Ryjewo  działając w oparciu o przepisy działu II, rozdziału 4 ustawy z dnia 21.08.1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz.U. z 2004 roku Nr 261, poz. 2603) oraz o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14.09.2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U. Nr 207, poz. 2108 2004 roku/ OGŁASZA:

 

1) PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WYSZCZEGÓLNIONEJ PONIŻEJ  POŁOŻONEJ W STRASZEWIE

2)PIERWSZY PRZETARG USTNY OGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WYSZCZEGÓLNIONEJ PONIŻEJ  POŁOŻONEJ W STRASZEWIE

3) PIERWSZY PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI WYSZCZEGÓLNIONYCH PONIŻEJ  POŁOŻONYCH W STRASZEWIE ORAZ JARZĘBINIE

 

 

 

 

Copyright © 2013. All Rights Reserved.